ladda ner en sammanställning av recensioner av trio-skivan "idag" som pdf-fil

ladda ner en sammanställning av recensioner av trio-skivan "vogel" som pdf-fil

recension av trio-skivan "idag" i Ystads Allehanda

Genuin representant
för tidlöst musikantskap

Lars-Erik Norrström trio:
"idag"
(LJ Records)


Pianisten Lars-Erik Norrström är
en musiker som tycks älska att
utföra sin musik fri från alla för-
väntningar.
...Med sin rytmiska spänst och
sitt aldrig sinande melodiska flö-
de framstår han som en genuin
representant för tidlöst musikant-
skap. Fast på egna normer, han
arbetar ständigt med det ovänta-
de.
...I kreativitet och nyskapande
ligger ofta förmågan att bortse
från begränsningar och hinder.
Det gäller att gå utanför de ramar
som av tradition och vana gör det
konstnärliga uttrycket tidstypiskt
eller tidsbundet. Utan tvekan dri-
ver Norrström sin linje kompro-
misslöst, men ändå med fullstän-
dig övertygelse och orubblig

känsla av att han är inne på rätt
väg.
...I femton egna kompositioner,
några av dem som lösa tematiska
skisser, låter Norrström sitt bril-
janta komp - USA-verksamme ba-
sisten Bruno Råberg och trumsla-
garen Terje Sundby - bygga ut
den rytmiska komplexiteten, ska-
pande en dynamik och påtaglig-
het som få kan lämnas orörda in-
för.
...Trion arbetar lätt, lyssnar och
känner in på varandras utkast,
lägger till och drar ifrån. Det finns
något intuitivt, nästan telepatiskt
i deras samspel som fascinerar i
deras prestigelöshet, utan åthä-
vor. De tycks ha ett eget signalsys-
tem som gör att varje individuell
intention kommenteras av någon
annan.
...Det är en både sällsam och
spännande upplevelse som for-
drar god tid att "konsumera".
... ... ... ...Christer Nilsson


ur recension av solo - konsert på Artisten i Göteborg

" ---- Förra året kom Lars-Erik Norrström ut med sin
märkliga CD Let's Take Another Dream. Norrström är en personlig kompositör med en alldeles egen klanguppfattning som han applicerar på datorer och synthar. Det var spännande att "live" kunna följa Norrströms sätt att arbeta. Som bonus fick den förtjusta - och glädjande stora - publiken höra Norrströms lysande pianospel. Utan tvekan hör Norrström till våra stora musikprofiler. ---- "

LENNART BLOMBERG i Göteborgs-Posten

 

recension av solo-skivan "Let'¨s Take Another Dream" i Dagens Nyheter

Vackert
och fult

Lars-Erik Norrström:
Let's Take Another Dream
(LJ Rec / CDA)

I KORSDRAGET mellan det
akustiska pianot, syntarna
och de förprogrammerade se-
quencerslingorna formar
Lars-Erik Norrström sin mu-
sik. Anslaget är brett och drar
med sig fusionrytmer likaväl
som sakralt meditativa stäm-
ningar, hyperteknologisk
framtidsmusik och ödsligt
anakrona pianoklanger.
......Greppet gör "Let's Take
Another Dream" till en spän-
nande tripp där det brutalt
fula och smeksamt vackra
parar sig till ständigt nya
klanger.
......Genomgående är en
attack och en omedelbarhet
som påminner om Joe Zawinuls
under hans krafts dagar; en
tillit till det spontana och
improviserade som grund för
djärva utförsåk eller fräcka
konstruktioner.

Uppenbart är att Lars-Erik
Norrström inte räds de
verkligt udda mötena, som
konfrontationerna mellan
kyrkorgel och flipperelektro-
nik i "Contradictions" eller
den brutala kakafonin i "Hi-
ding the Parachute is a Stan-
dard Procedure". Å andra
sidan kan han vara nästan
entydigt rytmisk och dansant
som i "New Hope" eller
örhängsmelodiös som i "the
Listener".
PRICKEN ÖVER I på "Let's
Take Another Dream" är dock
den majestätiskt visuella "Ce-
lestial". Likt ett rymdskepp
under landning på en främ-
mande himlakropp glider den
sakta ner genom det ena
atmosfäriska ljudskiktet efter
det andra. Förtrollande!
......JOHAN SCHERWIN
......DN

back to Lars-Erik Norrström